Μέθοδοι θεραπείας ιαματικών νερών

Ιαματικά νερά και ιαματικά αέρια είναι υπόγεια ή πηγαία νερά ή και αέρια, που αναβλύζουν με φυσικό τρόπο ή λαμβάνονται με τεχνικό έργο, τα οποία λόγω των φυσικών ή χημικών τους ιδιοτήτων έχουν ιαματικές ιδιότητες, που αναγνωρίζονται βάση του νομικού πλαισίου που ορίζει κάθε χώρα.

Οι θερμές πηγές αποτελούν μεταηφαιστειακά γεγονότα. Η ηφαιστειότητα δεν αποτελεί βέβαια τον αποκλειστικό παράγοντα που καθορίζει τη γεωγραφική κατανομή των θερμών πηγών στη χώρα μας. Η εμφάνιση των θερμών πηγών οφείλεται σε τεκτονικά γεγονότα (ρήγματα) που συνέβησαν συγχρόνως ή μετά την ηφαιστειακή δράση. Η ηφαιστειότητα, πιο συγκεκριμένα, συμβάλλει στη θέρμανση του νερού, το οποίο, στη συνέχεια, βρίσκει διέξοδο προς την τοπογραφική επιφάνεια δια μέσου των ρηγμάτων.

(Ορισμοί- Αγγελίδης Ζήσης)

 

Φυσικοχημικές παράμετροι των υπόγειων νερών

Οι κυριότερες παράμετροι του υπόγειου νερού είναι:
Φυσικές (Θερμοκρασία, χρώμα, θολότητα, οσμή, ραδιενέργεια)
Χημικές (pH, αγωγιμότητα, σκληρότητα, αλκαλικότητα, δυναμικό οξειδοαναγωγής)

Ερεθίσματα από το νερό

(Π. Τσάχαλος 1ο διεθνές συνέδριο για τα θερμομεταλλικά νερά και την ανάπτυξη των λουτροπόλεων, Θεσσαλονίκη, Οκτώβρης 1985) :

Θερμικό
Στο ζεστό νερό προκαλείται θέρμανση των μυϊκών μαζών, η μυϊκή αντίσταση ελαττώνεται και ακολουθεί μυοχαλάρωση, με αποτέλεσμα την ανακούφιση από τον πόνο και τη διευκόλυνση των κινήσεων.

Χημικό
Η επωφελής επίδραση του χημικού ερεθίσματος από το νερό, διαρκώς ενισχύεται με νέες επιστημονικές ενδείξεις.

Μηχανικό
Το βυθιζόμενο στο νερό ανθρώπινο σώμα υπόκειται στους νόμους του Αρχιμήδη, δηλαδή την άνωση και την υδροστατική πίεση. Το σώμα γίνεται ελαφρότερο, οι κινήσεις ευκολότερες, επέρχεται μυοχαλάρωση, απορρόφηση οιδημάτων και ευνοϊκή επίδραση στον ψυχισμό.

 


Μέθοδοι θεραπείας ιαματικών νερών

Η μέθοδος θεραπείας μπορεί να είναι εσωτερική και εξωτερική.

Εσωτερική

Εισπνοθεραπεία
Η εισαγωγή θεραπευτικών ουσιών με μορφή σταγονιδίων στον οργανισμό με αναπνοή.

Ποσιθεραπεία
Η εισαγωγή θεραπευτικών ουσιών με μορφή διαλυμένων συστατικών στον οργανισμό με πόση.

 

Εξωτερική

Λουτροθεραπεία
Η εμβύθιση του σώματος, ή μέρους του σώματος σε ιαματικό νερό συγκεκριμένης θερμοκρασίας για θεραπευτικούς σκοπούς. Η λουτροθεραπεία βασίζεται στο θερμικό, χημικό και μηχανικό ερέθισμα, ανάλογα με την περίπτωση. Άλλες μορφές λουτροθεραπείας μπορεί να είναι η υδροκινησιοθεραπεία που είναι ο συνδυασμός κινησιοθεραπείας με την λουτροθεραπεία και οι υδρομαλάξεις που είναι εφαρμογή πίεσης στο βυθισμένο σε ιαματικό νερό σώμα κάτω από ανάλογες θερμικές συνθήκες.

Πηλοθεραπεία
Ολική ή μερική εφαρμογή στο σώμα, πηλού συγκεκριμένης χημικής υπόστασης. Οι χημικές ιδιότητες του πηλού και η θερμοκρασία του, δρουν ευεργετικά στο ανθρώπινο σώμα.